Våra flygfält

Ränneslätt
För det mesta flyger vi på Ränneslätt,
(välkänt excersisområde för indelta soldater förr) Fältet ligger på Eksjö garnisons övningsområde, längs vägen Eksjö - Solberga. Detta fält är också klubbflygfält för Norra Smålands flygklubb. Här förekommer regelbunden flygverksamhet. Vi modellflygare håller till i södra delen av fältet.

Risan
Vårt andra flygfält benämnt "Risan" ligger på vänster sida utmed Solbergavägen (titta efter skylt RC) ca 3 km från Eksjö.
Ibland förekommer skjutning vilket innebär att fältet då ej är tillgängligt för flygning. Då skjutning pågår är röd flagga hissad och vägen in är avstängd med vägbom.
Flygning får endast ske här av medlemmar i Höglandets MFK. Utomstående modellflygare flyger tillsammans med medlem i Höglandets MFK. (Krav från Eksjö Garnision skjutsäkerhetsavd.)

 

Hultsfred
De modellflygare som flyger med jetdrivna flygplan har Hultsfreds flygplats som flygfält. Ingen får flyga där förrän man kontaktat vår Ordförande Alf  Ek för instruktioner och säkerhetsbestämmelser. 

 

 

När det gäller flygning så läs först våra säkerhetsbestämmelser.

 

topp.gif (1070 bytes)

Höglandets MFK

Senast ändrad: 2016-01-11

[Tillbaka till hemsidan]