Höglandets modellflygklubb

 

colorlin.gif (1348 bytes)

[Frekvensfördelning i klubben]

 

Frekvenser tillåtna för modellflyg

35 MHz bandet, endast tillåtet för modellflyg.

Observera att andra frekvenser kan gälla i olika andra länder!

Frekvensflagga är den vimpel med ditt kanalnummer på och som har den bakgrundsfärg som ditt frekvensområde motsvarar. Storleken skall vara 60 x 80 mm och placerad väl synligt på din radiosändares antenn.

 

 

Frekvens Kanal Orange frekvensflagga

27 MHz bandet används numera i huvud- sak till radiostyrda bilar. Man bör inte flyga med denna frekvens eftersom här är en viss störningsrisk.

Frekvens Kanal
Brun frekvensflagga.

40 MHz bandet, endast för modellhobby.

Frekvens Kanal
Grön frekvensflagga.

 

30 MHz bandet är ett nytt område som televerket upplåtit för radiostyrning.

Frekvens Kanal Gul frekvensflagga.

Mottagare och två kristaller.
RA- eller Rx-märkt skall sitta i mottagaren.
Tx- eller TF-märkt skall sitta i sändaren

colorlin.gif (1348 bytes)

Sammanställning över frekvenser inom klubben
Alla har inte lämnat uppgift om sin frekvens
men dessa uppgifter har vi fått hittils.

Kanal Antal
63 4
64 3
65 3
66 3
67 3
68 6
69 2
70 3
71 2
72 1
73 7
74 1
75 1
76 3
77 6
78 2
79 3
80 1
04 3
19 1
   

colorlin.gif (1348 bytes)

topp.gif (1070 bytes)

Höglandets MFK


Senast ändrad: 2009-01-26

[Tillbaka till hemsidan