Medlemsavgifter m.m
2017

 

 

Är du bosatt på Småländska höglandet eller någon annanstans är du välkommen som medlem i Höglandets modellflygklubb.

Medlemsavgifter:

Medlemsavgifter 2017

Vid Förbundsmötet 2016 fastställdes följande avgifter för verksamhetsåret 2017.

Medlemsavgift seniorer (födda senast 1991) 420 kr
Medlemsavgift juniorer (födda 1992 och senare)    100 kr
Familjemedlemskap 420 kr
Klubbavgift, Höglandets MFK 330
Klubbavgift, familj, Höglandets MFK 380

 

 

Är du aktivt flygande medlem äldre än 25 år betalar du 750:-- Av dessa går 420:-- till SMFF. För denna summa är du försäkrad vid flygning på flygfält som är utsedda som flygfält av modellflygklubb. Du får också 6 nr av tidningen Modellflygnytt.
Medlem yngre än 25 år betalar 430:-- av dessa går 100:-- till SMFF.

Familjemedlemsskap i klubb och SMFF oavsett ålder och att man bor på samma adress, 800:--av dessa går 420:-- till SMFF.

Om du är medlem i SMFF genom annan modellflygklubb men ändå vill vara medlem hos oss
betalar du 330:--

Stödjande eller passiv medlem betalar330:-- som är vår avgift i klubben. Det är samma för ung som gammal.

Familjemedlemsskap i klubben kostar 380:-- oavsett ålder eller antal medlemmar som bor på samma adress

Inbetalning sker på plusgiro: 4216668-6 Höglandets modellflygklubb c/o Mattias Lund

För vidare information kontakta:

Bengt Åhman kontaktman tel: 0733-244227   

KassörMattias Lund tel: 076-2655316

 

Höglandets MFK
Senast ändrad: 2016-12-19

[Tillbaka till hemsidan]